Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
June 17, 2024, 10:48:33 PM

Author Topic: gắn ráp đầu kia bida ra tê bida là một quy đệ trình một giản  (Read 1197 times)

uzukihac

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 267
    • View Profile
lắp ráp đầu tê bida vào tê bida là một quy đệ trình một giản, mà lại cần khảm cật đặng đảm bảo tầm chuẩn xác và sự ổn thoả định. Dưới đây là hướng dẫn căn bản để lắp nhám đầu tê bida ra kia bida:

 Bước 1: Chuẩn bị phương tiện và nguyên liệu

 Đầu tê bida
 kia bida
 Keo dính líu siêng dụng (tuỳ chọn)
 một thắt giấy ráp mịn (tuỳ lựa)
 Bước 2: Chuẩn bị tê bida

 rà tê bida nổi bảo đảm rằng y vẫn phanh làm nhẵn và giò nhiều bất kỳ tạp chồng này trên bề mặt.
 phải cần, bạn có dạng sử dụng đơn bắt buộc giấy nhám mịn xuể tiến đánh ráo trọi và công tuần bề mặt kia bida.
 Bước 3: Chuẩn bị đầu kia bida

 soát đầu kia thắng đảm bảo rằng y không trung có vết nứt năng hỏng.
 giả dụ đầu tê giàu vệt nứt năng bị hỏng hóc, nhỉ chớ dùng và cụ nỗ lực lạ đầu cơ mới.
 Bước 4: gắn đầu cơ ra kia bida

 nổi đầu tê ra kẽ cắm trên tê bida. thoả đảm bảo rằng đầu tê đặng đặt chính xác và chẳng bị lệch hoặc quá lỏng.
 phải cần, bạn có thể dùng đơn bẩm keo vấy chăm dụng xuể giữ cho đầu tê nhất quyết chắc chắn trong suốt khe cắm. Lưu ý rằng việc sử dụng keo dính líu là tuỳ lựa và do vậy đặng thực hành theo hướng dẫn thứ nhà sản xuất.
 Bước 5: thẩm tra và điều chỉnh

 Sau nhát lắp ráp, thoả rà và bảo đảm rằng đầu cơ hử đặng nhất định kiên cố và không trung lắm dời rượu cồn không mong muốn.
 rà tìm chính xác và sự ổn thoả toan kì cách thực hành một mệnh cú công thử trên cơ bida. giả dụ cảm chộ giàu bất kỳ sự sai lệch hoặc không ổn định nào, thoả rà và điều chỉnh lại lắp được.
 Lưu ý: Việc lắp nháp đầu kia bida vào kia bida giàu dạng yêu cầu kỹ tường thuật cao hơn đối xử đồng những cơ bida chuyên nghiệp hoặc gọi hỏi điều chỉnh đặc biệt. trong suốt trường học thích hợp nà, hở tham lam khảo hướng dẫn của nhà sinh sản hay lóng sự viện trợ tự đơn người nhiều tởm nghiệm trong suốt việc lắp nhám và điều chỉnh cơ bida.

 đấy là chỉ dẫn căn bản để gắn ráp đầu cơ bida ra tê bida. Nhớ làm theo cẩn cật và thẩm tra kỹ trước hồi hương bắt buộc đầu sử dụng tê bida xuể bảo đảm tính nết chính xác và an rõ trong suốt quá đệ chơi bi-a.

Nguon: Hướng dẫn lắp ráp đầu cơ bida vào cơ bida